कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नवौं नगरसभामा(२०७८-०३-१८) पारित योजना-कार्यक्रम, निर्णयहरु