कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नयाँ विद्यालय स्थापना, कक्षा थप, स्थानान्तरण, स्वामित्व तथा नाम परिबर्तन सम्बन्धी सूचना !