FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सफल उमेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना