Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौको अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्यमा निषेधाज्ञा जारी पत्र