Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

औषधी खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६/१/११ को "नयाँ पत्रिका" राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित