Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

आतिथ्यता सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधि ज्यूहरु, सामूदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्यूहरु, संघ संस्थाका अध्यक्ष ज्यूहरु, नगर बाल संजाल तथा वडा वाल क्लव, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा(टोखा न पा), वडा कार्यालयका कर्मचारी (सबै)