Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

आगलागी तथा बिपद जोखिम ज्यूनीकरण सम्बन्धी Demonstration Programme मा उपस्थित हुनु हुन