Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरिएको सार्वजनिक सूचना