तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
33% (39 votes)
राम्रो
20% (24 votes)
ठीकै
47% (55 votes)
Total votes: 118