तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
33% (34 votes)
राम्रो
20% (21 votes)
ठीकै
47% (48 votes)
Total votes: 103