तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (67 votes)
राम्रो
18% (46 votes)
ठीकै
56% (141 votes)
Total votes: 254