तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
31% (51 votes)
राम्रो
20% (33 votes)
ठीकै
49% (82 votes)
Total votes: 166