Photo Gallery

मिति २०७३/७/३० गते सम्पन्न यस टोखा नगरपालिकाको आ.व.०७२/७३ को सामाजिक परिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको छलफल बैठक

, , , ,

मिति २०७३ साल कार्त्तिक २८ गते टोखा न.पा. वडा नं. ८ स्थित श्रीसमाजमा सम्पन्न गरिएको आ.व.०७३/७४ को प्रथम चौमासिकमा टोखा नगरपालिकाबाट भए गरेका प्रगति एवं सेवा प्रवाह सम्बन्धिको सार्वजनिक सुनुवाईको केही दृश्यहरु

, कार्यक्रममा उपस्थित जनसहभागीहरु, कार्यक्रममा उपस्थित जनसहभागीहरु, जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाज्यू, , कार्यक्रम सहजकर्ता भरोसा नेपालका मनोज प्याकुरेलबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै, गुनासो सुनाउँदै सहभागी, गुनासो सुनाउँदै सहभागी

आ.व.०७२/७३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको साथै वार्षिक आय-व्ययको समिक्षा बैठक सम्पन्न गरेको केही झलक

बैठकमा सहभागी व्यक्त्तित्वहरु, कार्यकारी अधिकृत श्रीमान् भोजराज खतिवडाज्यूबाट आ.व. ०७२/७३ को प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै, power presentation बाट प्रस्तुत हुँदै, , , , , , फ्लोरबाट गुनासोको साथै सुझाव प्रस्तुत गर्दै

मिति २०७३ साल अषाढ ३० गते झोर महांकालमा आयोजित भरोसा नेपालसँगको सहकार्यमा सम्पन्न आ.व.०७२/७३ तेेश्रो चौमासिकको सेवा प्रवाह सम्बन्धित सार्वजनिक सुनुवाईका केही झलकहरु

शाखा अधिकृत श्री टुना ब. श्रेष्ठज्यूबाट कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य राख्दै, जनगुनासो सहित सहभागीहरु, कार्यकारी अधिकृत श्री भोजराज खतिवडाज्यूबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै, कार्यकारी अधिकृत श्री भोजराज खतिवडाज्यूबाट टोखा न.पा.बाट हुने भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धि जानकारी गराउँदै, जनगुनासो तथा सल्लाह सुनाउँदै नगरवासी, ने.का. टोखा नगर ईकाइका सभापति श्री बसन्त श्रेष्ठज्यूबाट नागरिकबाट उठेका गुनासोहरुलाई सुल्झाउँदै