तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
27% (64 votes)
राम्रो
18% (43 votes)
ठीकै
54% (128 votes)
Total votes: 235