तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
30% (53 votes)
राम्रो
20% (35 votes)
ठीकै
49% (86 votes)
Total votes: 174