News and Notices

भुक्त्तानीको लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकीकरण

जालपा ढल निर्माण समितिमिति २०७३/७/१९ मा पेशित बीलहरुको विवरण
नोट : उल्लेखित विवरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको मिति २०७३/७/३० गते दिनको ३:०० बजेले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धमा

चालु आ.व.०७३/७४ को प्रथम चौमासिकसम्म भए गरेका विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहको सार्वजनिक सुनुवाई मिति २०७३/७/२८ गते आईतबारका दिन ११ बजे देखि यस टोखा न.पा. वडा नं. ८ स्थित श्रीसमाज भवन, धापासीमा हुने भएकोले सरोकारवाला सबैको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि छनौट भई सिफारिस भएका लाभग्राहीहरुको सूची

केन्द्रीय तथ्यांङ्क विभाग द्वारा संचालित “भुकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यक्रम” अन्तर्गत संकलित तथ्याङ्कहरुको विशलेषणवाट यस टोखा नगरपालिका भित्र देहाय वमोजिम लाभग्राहीहरुको विवरण :

पसल कबल भाडामा दिने सम्बन्धि ७ दिने सूचना

मिति २०७३/४/७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार कुनै शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश नभएकोले यस टोखा नगरपालिका वडा नं.

पसल कवल भाडामा दिने सम्बन्धि सात दिने सूचना

मिति २०७३/४/७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार कुनै पनि शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश नभएकोले यस टोखा नगरपालिका वडा नं.

सौर्य सडक बत्तीको आवेदन म्याद सम्बन्धमा

जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि मिति २०७३/५/२० गते सम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आईपुग्ने गरी तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिनुहुन सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

२०७३ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४ को टोखा नगरपालिकाको श्रावण महिनामा भएको प्रगति प्रतिवेदन यस प्रकार रहेको छ ।

सर्वेक्षण छूट दर्ता सम्बन्धमा

नगरपालिकाबाट विगतमा क वर्गको भुकम्प पीडित परिचय पत्र तथा राहत र न्यानो कपडा अन्तर्गत वितरण गरिएको आधारमा सर्वेक्षण गर्ने र सोमा छूट घरधनी परिवारहरुले आवश्यक कागजात सहित नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा मिति २०७३/५/१० गते भित्र गुनासो दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धि सूचना

यस टोखा नगरपालिकामा गत आ.व.२०७२/७३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको साथै वार्षिक आय-व्ययको समिक्षा गोष्ठी मिति २०७३/४/२५ गते मंगलबारका दिन विहान ११ बजे देखि टोखा न.पा.

टोल विकास संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस टोखा नगरपालिकाको बिभिन्न वडा, टोल तथा बस्ति स्तरमा बिभिन्न निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलबासीहरुको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, टोल, बस्तिस्तरमा समानता, समताको भावना जागृत गराउने, आपसी सदभाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने आर्थिक सामाजिक सवालमा सबै टोलबासीहरुलार्इ निर्ण

Pages