Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

विद्दुतीय बोलपत्र संसोधनको सूचना- टोखा नगरपालिका प्रशासकीय भवन

मिति २०७६/०७/१० गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित