Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

बोलपत्रहरुको अन्तिम पटक म्याद थपको सूचना-ठेक्का नं. ३३,३४,४१,४५,४६

मिति २०७७/०२/३० गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित