Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना-ठेक्का नं. ४८,४९

मिति २०७७/०५/०३ को अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित