FAQs Complain Problems

Flash News

प्रारम्भिक सूचना प्रविधि तालिम (IT Vocational Training) बाट अतिरिक्त तालिमको लागि छनोट भएका २० जना प्रशिक्षार्थीहरुसंग ३ महिने अतिरिक्त तालिमको छलफल कार्यक्रम ।