Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

निशुल्क वितरण गरिने औषधीको सूची सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै

Flex Board निर्माण कार्य हुदै गरेकोले केहि दिनमा वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराईनेछ