कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नवौं नगरसभा(२०७८-०३-०९) को पहिलो बैठकबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम