Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ठेक्का नं. 31/NCB/TM/W/2076-77 को Bid Document संसोधन गरिएको सम्बन्धमा

मूल बोलपत्र प्रकाशन मिति: 21-01-2020; नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

Supporting Documents: