कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

टोखा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४