कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

टोखा नगरपालिकाको नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७७-७८, आषाढ १० र २४, २०७७