Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम, नियन्त्रणमा स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग भएको बैठकको निर्णय