Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कोरोना नियन्त्रणमा मुख्य-मुख्य कार्यहरु-२०७७-०१-११, विपद व्यबस्थापन कोषको आय-व्यय विवरण; राहत वितरण विवरण