कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

उद्दम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना