Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
टुना बहादुर श्रेष्ठ शाखा अधिकृत योजना शाखा ९८४१५३९८९९
मधुसुदन मिश्र ना.सु वडा सचिव (वडा नं. ११-१५ को संयुक्त्त कार्यालय) 9851149125
दीपक कुमार धिताल खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ७-१० को संयुक्त्त कार्यालय) 9851173287
नवराज दुलाल खरिदार वडा सचिव (वडा नं. १-२ को संयुक्त्त कार्यालय) 9741002391
सानु श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ५-६ को संयुक्त्त कार्यालय) 9851121969
बालमुकुन्द नाथ श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ३-४ को संयुक्त्त कार्यालय) 9849548250
सीताराम अधिकारी खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ११-१५ को संयुक्त्त कार्यालय) 9841573934
विजेन्द्र श्रेष्ठ इन्जिनियर नक्सा शाखा 9851119599
रुद्रनाथ आचार्य इन्जिनियर नक्सा शाखा 9851061957
दिनेश कुमार पाठक इन्जिनियर नक्सा शाखा 9751005960
रत्न कुमार राई सव. ओभरसियर नक्सा शाखा 9851036425
बुध्दि जंग गुरुङ्ग सव. ओभरसियर नक्सा शाखा 9851031498
प्रकाश डंगोल खरिदार प्रशासन शाखा hellotokha@gmail.com 9841544987
लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ खरिदार प्रशासन शाखा lbshrestha69@gmail.com 9841952643
प्रल्हाद बानिया खरिदार जिन्सी/राजश्व शाखा 9841630327
शान्ती श्रेष्ठ खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ७-१० को संयुक्त्त कार्यालय) 9841338097
रुबी घिमिरे खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ११-१५ को संयुक्त्त कार्यालय) 9860328422
विजयालक्ष्मी डंगोल अमिन नक्सा शाखा 9860331131
सम्झना भण्डारी खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ७-१० को संयुक्त्त कार्यालय) 9843069206
अनिता के.सी. खरिदार प्रशासन शाखा 9841269422
केशव प्रसाद बिमली कार्यकारी अधिकृत 01-4385013, 01-4388405, 9851267111