Public Procurement / Tender Notices

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

मिति २०७५/१२/१९ को अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

E-Bidding notice of Manohar Ghat Bridge at Tokha-8 and Construction of Children's Park at Tokha-1

मिति २०७५/११/२३ (March 07, 2019) को अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

बोलपत्र आह्वान- Rigid Pavements and Manhole Construction at Tokha-3

मिति २०७५/११/०४ मा अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित