स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल 
झुमा मैनाली  अस्पताल नर्सिंग निरीक्षक (अधिकृतस्तर छैंठौ) ९८४१३९९२४१  mainalijhuma@gmail.com
कोष बिलास बगाले  सि. अहेव  ९८४६१०७३०७   

 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

क्र.सं. स्वास्थ्य संस्थाको नाम ठेगाना इन्चार्ज/सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नंम्बर   र्इमेल     
झोर स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-१  शुष्मा श्रेष्ठ  ९८५१००१०४३  
२  टोखा चंडेश्वरी प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र  टोखा नपा-२  डा. स्नेहबन्धु रेग्मी  ९८५११५३३३९  
टोखा सरस्वती स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-३  सृजना जि.सि.  ९८६०५६५४०८  
धापासी स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-७   विन्दु शर्मा  ९८४१५८३४३८  
गोंगबु स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-८  सुनिता सुबेदी ९८४९५५४९३५  
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  टोखा नपा-११ ज्ञानु भण्डारी  ९८४३२८६४४४