कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ज्ञान बहादुर अधिकारी

Email: 
gbadhikari2000@gmail.com
Phone: 
9851115013
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा